DBF Loyalty Groep BV respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld worden.

Doeleinden van de gegevensverwerking

DBF Loyalty Groep BV verwerkt uw gegevens voor het aangaan van overeenkomsten of om op contactaanvragen te kunnen reageren, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de uitbreiding van het klantenbestand.

Klikgedrag

Op deze website van DBF Loyalty Groep BV worden bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor kunnen uw IP-adres, het tijdstip van bezoek en uw browsergegevens worden geregistreerd. Deze worden gebruikt voor analyses in het kader van bezoek- en klikgedrag op de website.

DBF Loyalty Groep BV gebruikt deze gegevens om de werking van de website te optimaliseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

DBF Loyalty Groep BV gebruikt Google Analytics om de algemene klik- en bezoekgedragingen op de website te meten en te analyseren. De verkregen gegevens, waaronder een gedeelte van uw IP-Adres, worden overgebracht naar de servers van Google.

Google gebruikt deze gegevens ten behoeve van rapportage over de website van DBF Loyalty Groep BV. Google kan deze informatie overdragen aan derden wanneer hiertoe wettelijke verplichtingen gedaan worden, of voor zover deze derden deze informatie namens Google verwerken.

Bescherming Persoonsgegevens

DBF Loyalty Groep BV heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie en ongeoorloofde toegang.

DBF Loyalty Groep BV past de beveiligingsmaatregelen voortdurend aan, aan de technologische vernieuwingen en voortgang.

DBF Loyalty Groep BV bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om onze doeleinden te bereiken of zolang als DBF Loyalty Groep BV hiertoe wettelijk verplicht is. Na verloop van deze termijn en/of verplichtingen, worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Inzage- en correctierecht

Zoals geregeld in Artikel 35 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze inzage kunt u vrijblijvend aanvragen bij DBF Loyalty Groep BV. Dit kunt u doen via het contactformulier op deze website, per e-mail via sales@dbf.nl of door telefonisch contact op te nemen met dbf via telefoonnummer +31 (0) 10 264 60 60.

U heeft alleen het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. Gegevens van uw kinderen zijn alleen toegankelijk als uw kind onder de 16 jaar is en u daarvan de wettelijke vertegenwoordiger (ouder of kind) bent.

Zoals geregeld in Artikel 36 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u het recht op correctie van uw persoonsgegevens. Door het correctierecht in werking te stellen, vraagt u DBF Loyalty Groep BV uw gegevens aan te passen, aan te vullen of af te schermen. U kunt dit doen in de volgende situaties :

  • Uw persoonsgegevens zijn feitelijk onjuist;
  • Uw persoonsgegevens zijn incompleet of doen niet ter zake voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld;
  • Uw persoonsgegevens worden in strijd met een wet gebruikt.

Met het correctierecht heeft u niet het recht om observaties, meningen, conclusies of professionele indrukken van DBF Loyalty Groep BV uit uw profiel te laten verwijderend voor zover deze toevoegingen ter zake doen.

DBF Loyalty Groep BV is verplicht om in ieder geval binnen vier weken te reageren op uw correctieverzoek. Wanneer dbf besluit over te gaan tot correctie, dan zal dit zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden.

Cookies

Om ervoor te zorgen dat de website van dbf een prettige indruk achterlaat, gebruikt dbf cookies om de browserervaring te optimaliseren. Meer informatie over cookies leest u hier.

DataMatch is dbf