Disclaimer

Aan de op deze website vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, merkenrechten, logo’s, software of informatie in enige vorm, komen toe aan DataMatch Rotterdam. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van DataMatch Loyalty Marketing.

Aan de op deze website vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, merkenrechten, logo’s, software of informatie in enige vorm, komen toe aan DataMatch Loyalty Marketing. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van DataMatch Loyalty Marketing.

Deze internet site kan tevens links bevatten naar websites waarvan DataMatch Loyalty Marketing geen eigenaar is. DataMatch Loyalty Marketing is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden website.

De door DataMatch Loyalty Marketing per e-mail of telefonisch verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. DataMatch Loyalty Marketing staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de aan u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Ondanks het feit dat de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook. Aan de omschreven producten en genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

DataMatch Loyalty Marketing houdt zich te allen tijde het recht voor om teksten, afbeeldingen of andersoortige onderdelen (waaronder ook deze disclaimer) te wijzigen of te verwijderen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

© 2019 DataMatch Loyalty Marketing