Disclaimer

Aan de op deze website vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, merkenrechten, logo’s, software of informatie in enige vorm, komen toe aan DBF Loyalty Groep BV. Informatie op deze website mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van DBF Loyalty Groep BV.

Deze website kan tevens links bevatten naar websites waarvan DBF Loyalty Groep BV geen eigenaar is. DBF Loyalty Groep BV is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden website.

De door DBF Loyalty Groep BV per e-mail of telefonisch verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. DBF Loyalty Groep BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de aan u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Ondanks het feit dat de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook. Aan de omschreven producten en genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

DBF Loyalty Groep BV houdt zich te allen tijde het recht voor om teksten, afbeeldingen of andersoortige onderdelen (waaronder ook deze disclaimer) te wijzigen of te verwijderen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

© 2021DBF Loyalty Groep BV

DataMatch is dbf