Tijdens de maand maart heeft DataMatch een aantal nieuwe stappen genomen om het aanbod van producten en diensten nog breder in de markt te zetten. Met twee nieuwe markten en een nieuwe aansluiting in het buitenland worden de toepassingen van DataMatch EasyConnect steeds breder en uitgebreider.

De Jonge Balie Rotterdam

De vereniging Jonge Balie Rotterdam is een vereniging voor alle nieuwe advocaten in de omgeving van Rotterdam. Deze vereniging organiseert diverse opleidingsactiviteiten voor advocaten in opleiding.

De bijgewoonde opleidingsactiviteiten worden bijgehouden in het opleidingspaspoort van de student. Hierin wordt geregistreerd welke activiteit is bijgewoond en hoeveel opleidingspunten hieraan gekoppeld zijn. Uiteindelijk wordt dit paspoort gebruikt om vast te stellen of de advocaat-stagiair voldoende opleidingspunten heeft behaald.

De opdracht voor DataMatch was om dit opleidingspaspoort om te zetten tot een digitale oplossing. Hiervoor is het EasyConnect systeem ingezet, waarbij de digitale membercard ingezet wordt als opleidingspaspoort.

Tijdens de activiteiten van de Jonge Balie Rotterdam wordt aanwezigheid geregistreerd. Dit wordt gedaan door het digitale opleidingspaspoort te scannen bij binnenkomst. Het systeem registreert de tijd dat de advocaat-stagiair is binnengekomen. Het is voor de mensen van De Jonge Balie mogelijk om via een tijdlijn op locatie alle aanmeldingen te monitoren en de identiteit van de bezoekers te bevestigen door middel van een foto. Deze tijdlijn wordt getoond op een scherm.

Bij vertrek wordt ook een scan gedaan. Dit om te controleren of advocaat-stagiairs niet te snel vertrekken. Als de geregistreerde aanwezigheid netjes op orde is, worden de punten toegekend. De behaalde opleidingspunten worden op de digitale spaarkaart weergeven, zodat de advocaat-stagiair hier altijd zelf inzicht in heeft.

Komon-Stageway

In navolging van Curaçao heeft DataMatch weer een mooie internationale uitdaging. Komon-Stageway is een Noors bedrijf, gevestigd in Oslo wat zich richt op het van A tot Z organiseren van verschillende events. Tijdens deze events wordt gebruik gemaakt van verschillende bars, waar bezoekers hun drankjes kunnen halen door middel van het scannen van een pas via de scan app van DataMatch.

Bij een bezoek van Komon-Stageway aan de Foodhallen kwamen zij in contact met het DataMatch EasyConnect systeem. Door dit bezoek kwamen zij in contact met DataMatch voor de invulling van een soortgelijk systeem in Noorwegen.

Vanwege de verschillende partners waar zij mee werken, moet elk gehaald drankje nauwkeurig vastgelegd worden zodat dit achteraf verrekend kan worden met de verschillende leveranciers.  Om dit zo gemakkelijk mogelijk te registreren is het Giftcard systeem wat door DataMatch ook ingezet wordt in de Foodhallen omgetoverd tot Barcard Systeem.

Elke bezoeker van deze events krijgt een vooraf bepaald tegoed in Noorse Kronen. Met dit tegoed kunnen ze bij de bars drankjes halen. Elk drankje is gekoppeld aan een bepaald bedrag. Het systeem herkent de transactiebedragen, waarna deze gekoppeld worden aan het bijbehorende product in de database. Hierop kunnen nauwkeurige rapportages opgemaakt worden, die het uitgangspunt vormen bij de verrekening tussen Komon-Stageway en haar leveranciers.

Tijdens het evenement was er iemand van DataMatch aanwezig om het personeel uit te leggen hoe het systeem werkt en eventuele vragen op locatie te beantwoorden. Dit heeft geleid tot nieuwe kansen in de Noorse markt na interesse van andere partijen.

DataMatch is dbf