Content marketing is een manier om de doelgroep te bereiken door relevante content te delen die is afgestemd op jouw prospects. Om content marketing goed toe te passen gaan we uit van een aantal vuistregels die ervoor zorgen dat jouw campagne een enorm succes wordt.


 

Wat is content marketing?

De beste beschrijving van het begrip content marketing is die van het Amerikaanse Content Marketing Institute:

 

“Content marketing is a marketing technique of creating and distributing relevant and valuable content to attract, acquire, and engage a clearly defined and understood target audience – with the objective of driving profitable customer action.

 

Het komt er dus op neer dat content marketing een techniek is om waardevolle content op te stellen en te verspreiden met als doel een duidelijk vastgestelde doelgroep aan te trekken en te verwerven en deze aan te zetten tot een winstgevende klanthandeling.

 

 

content_marketing_wat

 


Basis

De basis van content marketing ligt bij het kennen van de doelgroep en het duidelijk meten van de customer journey. Om relevante content te verspreiden moet je eerst weten in welke fase van de customer journey jouw persona zich bevindt.

 

Het allerbelangrijkste element van content marketing is content. Met content wordt de boodschap bedoeld die je naar de prospects uitzendt en hoe deze boodschap vorm en inhoud krijgt.

Daarnaast speelt SEO een cruciale rol aangezien het bij content marketing belangrijk is om de doelgroep niet te overvallen, maar juist een inbound strategie toe te passen. De klant moet naar jou toe komen.

 

 

ontent_marketing_beginselen

 


Vuistregels

Bij een succesvolle campagne komen een hoop zaken kijken. Om een basis te leggen voor een goede campagne, zijn er een aantal vuistregels opgesteld die kunnen helpen bij content marketing.

 

1. Stel de klant centraal 

Zoals eerder gezegd draait content marketing niet alleen om het verkopen van jouw product, maar ook om het binden en activeren van prospects. Door je doelgroep te kennen en te weten wat de informatiebehoefte is, kun je daarin voorzien met waardevolle content.

 

2. Pas je content aan

Content marketing is niet gericht op het grote publiek. Het gaat om het binden van individuele klanten. Door actief customer journey mapping toe te passen weet je precies in welke klantfase prospects zich bevinden. Hierdoor kun je content toespitsen op afzonderlijke prospects in verschillende klantfases.

 

3. Inhoud van contentGoede copywriting is een kunst, zeker op het gebied van contentmarketing. Klanten laten zich niks meer aansmeren tegenwoordig en vinden marketinguitingen pas interessant wanneer deze antwoord geven op hun vragen.

 

4. Geen spam

Klanten willen geen spam, ze willen niet gepushed worden en willen het liefst zelf het gesprek aangaan. Geef klanten daar de kans voor en ga ze niet overladen met jouw reclameuitingen. Hou het rustig en hou het relevant, dan komt de klant vanzelf.

 

5. Het is intensief

Eenmaal begonnen met content marketing is er geen weg terug meer. Content marketing is een fulltime baan en kost dus veel tijd. Relaties moeten actief onderhouden worden en content op het juiste moment gepubliceerd. Het is een flinke investering van tijd, maar die betaalt zich uiteindelijk weer terug.


 

De kracht van Customer Journey Mapping

De toepassing van customer journey mapping geeft een organisatie duidelijk inzicht in de klantreis. Door de klant te observeren, buyer persona toe te passen en door een objectieve blik te werpen op de klantprocessen binnen een organisatie, krijgt het bedrijf een duidelijk inzicht in de knelpunten bij deze processen. Op deze manier kan een bedrijf haar dienstverlening ten opzichte van klanten en derden verbeteren.

datamatch-customerjourney-howto


 

Valkuilen

Wat een bedrijf niet moet vergeten bij customer journey mapping is dat het draait om het verbeteren van de dienstverlening. De klant moet altijd centraal staan. Als dit niet het geval is, dan zal de dienstverlening ook niet verbeterd kunnen worden en verandert de klantervaring niet.

Een customer journey map moet zich verdiepen in de behoeften en omgeving van de klant. Door externe invloeden te negeren en alleen te focussen op de dienstverlening zelf, wordt de map te oppervlakkig en krijgt het bedrijf geen compleet beeld van haar klantprocessen.

 

 

datamatch-customerjourney-blog