Beschermen persoonsgegevens

Het beschermen van persoonsgegevens

Zodra persoonsgegevens op straat komen te liggen, moet de verantwoordelijke voor deze gegevens dat in bepaalde gevallen verplicht melden. Zowel de persoon op wie de gegevens betrekking hebben als het College van Bescherming Persoonsgegevens (CBP) moeten in kennis worden gesteld. De meldplicht geldt voor bedrijven en overheid. Bij niet melden kan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een boete van maximaal € 450.000,- opleggen. Op dit moment kan het CBP alleen overtredingen constateren en eventueel een dwangsom opleggen.

Het beheer van uw klantgegevens

DataMatch beheert de gegevens van uw klanten, maar als opdrachtgever bent u altijd eigenaar van de persoonsgegevens. Wij zorgen voor een volledig beveiligd netwerk waarbinnen de data wordt opgeslagen, beheert en verwerkt zodat selecties uitgevoerd kunnen worden om klanten aan te schrijven voor nieuws, aanbiedingen of acties. Onze deskundigen helpen u in dit traject om op een constructieve, wettelijke en voor de consument prettige manier de persoonsdata van klanten te ontvangen.

 

Deze klanten gingen u voor :

dbf (voorheen DataMatch)
Rietbaan 6
2908 LP Capelle aan den IJssel

Kennismaken of offerte aanvragen?

DataMatch is dbf